DANE Z PARAGONU:Zobacz paragon

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat. W przypadku, gdy nie ukończyłem/-am 18 lat i/lub nie posiadam pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczam jednocześnie, że działam za wiedzą i zgodą mojego przedstawiciela ustawowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) przez firmę Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Kaufland - 50 lat w Europie!". Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.

Gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Organizator akcji promocyjnej posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są potrzebne jedynie do jej przeprowadzenia, po jej zakończeniu dane te są niezwłocznie usuwane.
paragony